نویسنده: futurefoodtech ارسال نامه

وب سایت: http://futurefoodtech.7gardoon.com

محصولات

انواع صمغ های غذایی

انواع صمغ های غذایی

زانتان،گوار،کاراگینان

انواع شیر خشک

انواع شیر خشک

جهت انواع فرمولاسیون های نان و کیک

استویا

استویا

پودر استویا

گلوتن فعال درجه 1 نانوایی

گلوتن فعال درجه 1 نانوایی

فرمولاسیون انواع نان صنعتی

پودر عصاره مالت

پودر عصاره مالت

پودر عصاره مالت سازگار با مخمر ساکارومایسس جهت نانوایی

ایزوله سویا مختص صنایع نانوایی

ایزوله سویا مختص صنایع نانوایی

جهت ایجاد قوام و مقاومت بهتر خمیر در هنگام فرم دهی

بهبود دهنده v.s.e.s.f

بهبود دهنده v.s.e.s.f

سفید نمودن بافت محصولات نانوایی یکنواخت و ریز نمودن بافت محصول و افزایش مقاومت بافت در نان

بهبود دهنده v.s.m.p

بهبود دهنده v.s.m.p

بهبود حجم نان صنعتی و بهبود در رنگ پوسته و کاهش زمان پخت

پودر سویای لستینه

پودر سویای لستینه

دارای 10 درصد لستین فعال |